top of page

mgr Grzegorz Jurczyński

Specjalista Psychoterapii Uzależnień 

Certyfikat Państwowe Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

mgr Iwona Janus-Stanecka

Specjalista Psychoterapii Uzależnień 

w procesie certyfikacji

bottom of page