top of page

Sesje indywidualne

Sesje terapii indywidualnej będą prowadzone za pośrednictwem wideo-chat, komunikatora tekstowego, e-mail, telefonu.

Wideo-chat – połączenie będzie możliwe za pośrednictwem komunikatora Messenger. Pacjent otrzyma drogą sms dane do połączenia.

Komunikator tekstowy – połączenie będzie możliwe za pośrednictwem dedykowanego komunikatora umieszczonego na stronie Poradni. Komunikator znajduje się w prawym dolnym rogu stromy: "Porozmawiajmy"

E-mail – komunikacja odbywa się za pośrednictwem poczty mail: poradnia.miechow@gmail.com

Telefon – kontakt odbywa się za pośrednictwem łącza telefonicznego pod numerem 605860790

W sesjach terapeutycznych wideo i chat można uczestniczyć używając urządzenia mobilnego: smartfon lub tablet oraz komputera. Urządzenia muszą posiadać dostęp do sieci Internet.

Sesje grupowe

Sesje terapii grupowej będą odbywać się za pośrednictwem serwisu YouTube. Terapeuta będzie prowadził wykład na żywo realizujący przewidziany dla danej grupy temat. Podczas wykładu będzie możliwość zadawana pytań drogą tekstową za pośrednictwem strony internetowej poradni, aplikacji Messenger oraz sms.  Każdy z pacjentów uczestniczących do tej pory grupach terapeutycznych otrzyma indywidualny adres dostępowy do materiału. Adres można otrzymać drogą sms lub e-mail.

Potwierdzenie udziału w sesji odbędzie się poprzez zanotowanie dwóch kodów. Pierwszy kod pojawi się na ekranie podczas pierwszych 10 min. wykładu. Drugi kod pojawi się podczas ostatnich 10 min. wykładu. Zadaniem pacjentów będzie zanotowanie kodów i przekazanie ich do terapeuty drogą sms lub telefonicznie zaraz po zakończeniu sesji. Kody należy również zanotować na karcie z tematami, które otrzymali Państwo na grupach (poza grupą podstawową). Przykładowy kod: P101 oraz K103. Obok kodu należy wpisać datę.

Dni i godziny prowadzenia transmisji dla poszczególnych grup:

Grupa wstępna – poniedziałki godz. 18:00

Grupa podstawowa – czwartki godz. 19:00

Grupa redukcji szkód – soboty godz. 18:00

Pacjenci, którzy uczestniczyli dotychczas w sesjach prowadzonych w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia proszeni są o przesłanie adresu mail za pośrednictwem tego formularza.

Zachęcamy, aby do wsparcia technicznego zaprosić członków rodziny.

Tutaj proszę podać imię, nazwisko i adres e-mail

Dziękujemy za przesłanie!

Elektroniczna forma komunikacji zapewnia pełne bezpieczeństwo i anonimowość.

bottom of page