top of page

 Osoba, która w destrukcyjny sposób spożywa alkohol krzywdzi wiele osób wokół siebie. Cierpią przede wszystkim osoby najbliższe: żona, partnerka, dzieci, rodzice, ale też często brat lub siostra. Wraz z uzależnianiem od alkoholu rośnie cierpienie.

Czym jest uzależnienie?

Uzależnienie kojarzone jest często z osobami, które sięgają po alkohol każdego dnia, piją w ogromnych ilościach, przesiadują na ławkach w parku, stoją pod sklepem lub siedzą całymi dniami w barze. Często jednak osoba uzależniona od alkoholu to osoba pracująca, wywiązująca się (jeszcze) ze swoich obowiązków, która pije kilka piw w tygodniu a w weekendy może trochę więcej. Uzależnioną może być też osoba, która nie pije przez np. miesiąc a później wraca do picia np. na 2-3 dni, która ma przerwy w piciu, ale zawsze konsekwentnie wraca do alkoholu. Kiedy bliskie osoby zwracają jej uwagę mówiąc o piciu, słyszą odpowiedź: „Nie jestem alkoholikiem”; „Piję  dla smaku”; „Lubię piwo”; „Piję piwo, bo lepiej niż woda gasi pragnienie”; „Wszyscy piją”; „Namówił mnie na jednego”;” Inni nie tak piją i jest dobrze”;
„I co z tego, że piję, brakuje czegoś Tobie albo dzieciom?”; „To był ostatni raz”; ”Co tam jedno piwko”; „Popatrz jak inni piją”;” O co Ci chodzi, przecież pracuję i przynoszę pieniądze”;” Mam prawo napić się po robocie”. Wszystkie te słowa są efektem mechanizmu psychologicznego, który działa w głowie osoby uzależnionej i nie pozwala spotkać się z prawdą.

Skuteczna interwencja rodziny.

Wszystkie wymówki osoby pijącej to efekt podstawowego mechanizmu uzależnienia –iluzji i zaprzeczenia. Mechanizm ten, w którym żyje osoba uzależniona, uniemożliwia jej realistyczne widzenie faktów związanych z piciem alkoholu. Osoba pijąca jest przekonana o tym, że jej picie jest normalne, takie jak u każdego. Mechanizm ten jest jednym z podstawowych mechanizmów, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają podjęcie terapii. Najskuteczniejszym sposobem przebicia się przez ten mechanizm jest Interwencja Wobec Osoby Pijącej. To metoda, która pozwala spotkać się osobie pijącej z prawdą o jej piciu. Badania potwierdzają, że 90 % osób uzależnionych od alkoholu po Interwencji podejmuje pierwsze kroki w kierunku leczenia.

Nie proś uzależnionego od alkoholu, aby przestał pić. Nie błagaj, aby poszedł na terapię. Nie strasz odejściem. Nie pozwól się poniżać. Pozwól doświadczyć mu tego, co alkohol zrobił z jego życiem.

Interwencja Wobec Osoby Uzależnionej  

to metoda, do której trzeba się dobrze przygotować, aby była skuteczna.

Skontaktuj się w tym celu z terapeutą uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień

herbata.jpg
bottom of page