top of page

 

     poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy Szpitalu św. Anny w Miechowie działa od 4 września 2017 r. Jest to zupełnie nowa oferta na terenie powiatu miechowskiego. Dotychczas osoby borykające się z trudnościami związanymi z używaniem środków psychoaktywnych nie miały w okolicy swojego zamieszkania możliwości podjęcia profesjonalnej i systematycznej terapii.

    Oferta Poradni skierowana jest do rodzin, w których występują dysfunkcje związane z używaniem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Realizujemy program terapeutyczny opracowany przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie, który przewiduje leczenie oraz wsparcie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Program realizowany jest przez Specjalistę Terapii Uzależnień i Współuzależnień certyfikowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Specjalistę Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji oraz lekarza psychiatrę. Wspieramy nie tylko osoby uzależnione, ale również te, które używają alkoholu w sposób szkodliwy dla ich zdrowia oraz funkcjonowania rodzinnego i społecznego. Agenda poradni przewiduje 6-tygodniowy program grupy wstępnej, 9-miesięczny program podstawowy, 1,5-roczny program pogłębiony oraz stały program redukcji szkód. Pacjenci pozostają również w stałym kontakcie indywidualnym z terapeutą. W ofercie poradni istnieje także program terapeutyczny dla osób pozostających w relacji rodzinnej lub partnerskiej z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych (tzw. współuzależnionych). Mają one możliwość podjęcia indywidualnego oraz grupowego  procesu terapeutycznego, który pozwoli na wychodzenie z sytuacji ciągłego napięcia i zagrożenia. Celem terapii jest zwiększenie komfortu i standardu życia osób, które pozostają w relacji zależności do osoby uzależnionej.

               Zachęcamy Państwa do współpracy i kontaktu z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Miechowie.                

                                                                                                                                                                                         

 

 

Szanowni Państwo,

Z poważaniem,

Grzegorz Jurczyński 

Specjalista Psychoterapii Uzależnień 

bottom of page