top of page
Formularz zgłoszeniowy

Dziękujemy za zgłoszenie!

Program szkolenia

Program Szkolenia: "Dotacje dla początkujących od A do Z"

Cel: Wzmocnienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy i tworzenia ofert.

Data i czas: 20.02.2024 r., 18:00-19:30

Agenda szkolenia:

18:00-18:20 - Podstawy pozyskiwania środków

 • Jakie są główne źródła finansowania NGO.

 • Kryteria wyboru źródeł finansowania odpowiednich dla organizacji.

18:20-18:40 - Analiza potrzeb i planowanie projektów

 • Jak identyfikować i analizować potrzeby, które mogą być finansowane.

 • Tworzenie celów projektowych zgodnie z możliwościami finansowania.

18:40-18:55 - Budowanie relacji z dotującymi

 • Jak nawiązywać i utrzymywać relacje z obecnymi i potencjalnymi dotującymi

 • Praktyczne wskazówki dotyczące networking'u.

18:55-19:05 - Przerwa

19:05-19:20 - Tworzenie przejrzystej i konkurencyjnej oferty

 • Elementy skutecznej propozycji.

 • Jak wyróżnić się na tle innych organizacji.

19:20-19:30 - Sesja Q&A i podsumowanie
Sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie i przekazanie materiałów szkoleniowych.

Zakończenie i prośba o feedback w formie rekomendacji

 

Materiały szkoleniowe:

 • Przewodnik "Jak skutecznie pozyskiwać środki".

 • Lista kontrolna do przygotowania oferty.

 • Przykładowy wniosek o finansowanie.

Metody szkoleniowe:

 • Prezentacja wizualna.

 • Dyskusje grupowe.

 • Studium przypadku.

 • Sesja pytań i odpowiedzi.

Miejsce: on-line

Cena: 99 zł

Istnieje możliwość wystawienia faktury.

dotacje dla początkujących (5).png
bottom of page